Type IV/#F51: Ilona Sarah Szilyagi

Szilyagi, Ilona Sarah ns3
Szilyagi, Ilona Sarah - her Jewish nipples
Szilyagi, Ilona Sarah ns4
Szilyagi, Ilona Sarah ns6
Szilyagi, Ilona Sarah ns9
Szilyagi, Ilona Sarah ns10

Szilyagi, Ilona - txtSzilyagi, Ilona Sarah - her left nipple“I know,” said Elspeth. “My breasts have breasts.”

– Myron S. Kauffman, The Love of Elspeth Baker (NY, 1982), p. 27