Type II/#E42: Lillian Sarah Feigel, alias “Lillian Faye”

Feigel, Lillian Sarah, alias Lillian Faye ns7
Feigel, Lillian Sarah - Jew ID
Feigel, Lillian Sarah - Jewess, ns5
Feigel, Lillian Sarah - Jewess, ns4
Feigel, Lillian Sarah - Jewess, ns3
Feigel, Lillian Sarah - Jewess, ns2 - 2x
Feigel, Lillian Sarah - Jewess, ns1