Type I/#B17: Ilana Sarah Issacson, alias “Ilana Mercer”

Issacson, Ilana Sarah, alias 'Mercer'
Issacson, Ilana Sarah - txt 1 + pic
Isssacson, Ilana Sarah - bk + txt